KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimlik, bir şirketin veya kurumun kendisini ifade etme, algılatma ve tanıtma amacıyla kullandığı görsel, sözel ve davranışsal unsurların bütünüdür. Bu unsurlar, markanın benzersiz bir kişiliğe sahip olmasını sağlar ve hedef kitlesiyle etkileşim kurarken bir bütünlük oluşturur. Kurumsal kimlik, genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Logo:

  • Şirketin en temel görsel öğesi olan logo, markanın tanınabilirliğini artıran ve görsel bir kimlik sağlayan bir simgedir.
 2. Renk Paleti:

  • Markanın ana renkleri ve bunlarla uyumlu renkler, markanın algılanan karakterini ve duygusal tonunu belirler.
 3. Tipografi:

  • Şirketin kullanmayı tercih ettiği yazı karakterleri ve tipografi kuralları, marka iletişiminde bir birlik ve tutarlılık sağlar.
 4. Grafik Standartlar:

  • Logonun, renk paletinin ve diğer görsel öğelerin nasıl kullanılacağını belirten grafik standartlar, marka bütünlüğünü korumaya yardımcı olur.
 5. Kurumsal İletişim:

  • Dil kullanımı, ton, üslup ve mesajlar; markanın hedef kitlesiyle nasıl iletişim kurmayı tercih ettiğini yansıtan önemli unsurlardır.
 6. Kurumsal Dokümanlar:

  • Şirketin kullandığı kağıt ürünleri, e-posta imzaları, sunum şablonları gibi belgelerde kullanılan görsel öğeler.
 7. Web Sitesi ve Dijital Varlık:

  • Online varlık, markanın dijital dünyada nasıl temsil edileceğini belirler. Web sitesi tasarımı, sosyal medya profilleri ve diğer dijital platformlarda kullanılan görsel ve sözel öğeler kurumsal kimlikle uyumlu olmalıdır.
 8. Ambalaj Tasarımı:

  • Ürün ambalajları, müşterilere ürünle ilgili bilgi verirken markanın görsel kimliğini taşımalıdır.
 9. Ofis ve Mağaza Tasarımı:

  • Fiziksel mekanların tasarımı, şirketin kurumsal kimliğini yansıtmalı ve müşterilere tutarlı bir deneyim sunmalıdır.
 10. Personel Davranışları:

  • Çalışanların, müşteri hizmetleri, giyim kuralları ve profesyonellik gibi davranışları, markanın nasıl algılanacağını etkiler.
 11. Sosyal Sorumluluk ve Değerler:

  • Şirketin sosyal sorumluluk projeleri, etik değerleri ve değer beyanları da kurumsal kimlikte önemli bir yer tutar.

Kurumsal kimlik, markanın müşterilere ve hedef kitlelere nasıl görünmek istediğini belirler. Tutarsız bir kurumsal kimlik, marka algısını olumsuz etkileyebilir, bu nedenle şirketler bu unsurları dikkatlice yönetmeye çalışırlar.

Whatsapp İletişime Geç