2018 i Şekillendirecek 10 Teknoloji Trendleri
Mevcut teknolojiler olgunluğa ulaştığında, öngörülemeyen gelişmeler her zamankinden daha hızlı bir şekilde kullanıcılara ulaşır.

Teknolojideki yeniliklerin hızı, insanların hayal ettikleri en muhteşem hediyelerin bile gerçek olabileceğini gösteriyor.

Mevcut bir teknoloji olgunluğa ulaştığında, bu teknoloji ile birlikte gelen ve öngörülemeyen gelişmeler oldukça hızlı bir şekilde gelip hayatımıza yerleşir ve bu yenilikler tüketici tarafından iş dünyasına (tersi de mümkün) doğru atılım yapar, kendi işimize ve kendi işimize değer katma potansiyeline sahip olan insanları sürekli olarak bir arayışa iter.

2018 yılına baktığımızda, iş endüstrisine etkisi olacağı düşünülen eğilimler;

Bulut Teknolojisi

Cloud computing, BT altyapısında hala önemli bir rol oynamaktadır. Bulut bilgi işlemesi tek bir varlığın izlenimesine olanak sağlarken, aslında tüm dünyada birden fazla 'bulut' kullanılmaktadır. Hızla artan sayıdaki bulut tabanlı hizmetler, bulut ekosistemini geleneksel kurum içi sistemlerden ziyade tercih edilen bir entegrasyon noktası haline getiriyor. Kurumlar için yazılan her programın neredeyse tümünde "bulut tabanlı" ibaresini görmeniz mümkün. Ama şunu unutmamak gerekir. Verileriniz bulutta değil, başka bir makinede tutuluyor :)

Deep Learning (Derin makine öğrenimi)

Derin öğrenme mimarilerinin ve makine öğreniminin tüm faydalarının farkına varılmaya başlandığı bir aşamaya ulaştık: analiz etmek için büyük veri setleri, makul zaman aralıkları dahilinde bunu yapmak için mevcut işleme gücü ve karmaşık algoritmalar. Derin öğrenme uygulamalarının en etkileyici gösteriminden bazıları imge yorumu, konuşma tanıma ve karar desteği ile ilgili olduğunda güvenlik ve güvenlik sektöründeki analitik potansiyeli oldukça açıktır.

Nispeten basit bir seviyede, derin öğrenme uygulamaları, video hareket algılama, yüz tanıma, bireysel izleme ve yanlış alarmların bastırılması gibi konuları iyileştirecektir. Sistem tasarımı, konfigürasyon, optimizasyon ve cihaz yönetimine yardımcı olacaktır. Bunun ötesinde, uygulamalar geliştikçe, olay önlemeye yol açan tahmine dayalı analiz için önemli bir fırsat sunacaktır: terör olaylarından kayma ve düşme kazalarına; trafik konularından hırsızlığa kadar.

Kişiselleştirme ve gizlilik

Derin öğrenme için potansiyel uygulamalardan biri, oldukça kişiselleştirilmiş hizmetlerin sunumunda olabilir. Bir mağazaya girerken bir müşterinin yüzünün tanıdığı bir perakende ortamı düşünün ve ardından teklifler, daha önceki satın alma işlemlerine, tercihlerine veya yakın geçmiş göz atma, geçmişinize dayanarak bu bilgiler mobil cihazlarına aktarılır. Fakat bu daha sonra bir şey yapılabilir olması gerektiği anlamına gelmez ve bu örnek, gizlilik ve kişisel verilerin işletmeler ve diğer kuruluşlar tarafından nasıl kullanıldığına dair artan bir endişeyi vurgulamaktadır.

Bu endişeleri gidermek için bir mevzuat oluşturulmaktadır. Gelecek Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) - bu veriler tutulduğu veya kullanılmadığı her yerde bireylere ait verilerin korunmasını sağlar.

Siber güvenlik

Siber güvenlik sürekli geliştirilmesi gereken bir alan olacaktır, zira iyi kaynak bulmuş siber suçlular yeni teknolojideki zayıf noktaları kullanmaktan asla vazgeçmeyeceklerdir. İnternete bağlı cihaz sayısı katlanarak arttıkça, adreslenmeden bırakıldıklarında ağların ihlal edilme fırsatı sağlayabileceği, fidye yazılımının ekileceği veya daha basit bir şekilde maliyetli bir kesintinin oluşabileceği olası yüzlerce senaryo var.

Blockchain: Bitcoin'den daha fazlası

Birçokları için blok zincir ve Bitcoin eşanlamlı hale geldi. Gerçekte oldukça farklıdırlar ve Bitcoin temelini blok zinciri olarak kullanırken, Blockchain'in her şeyi doğrulamadaki potansiyeli neredeyse sınırsızdır. İki parti arasındaki işlemleri etkin, doğrulanabilir ve kalıcı bir şekilde kaydedebilen açık, dağıtılmış bir defter olarak önümüzdeki yıl, blok zincirin sayısız sektörde birden çok uygulamada test edildiğini görmeye başlayacağız.

Akıllı Şehirler

Akıllı şehir kavramı yeni bir kavram değildir. Birkaç yıl boyunca, kentsel çevrelerde farklı tiplerki sensörlerin sayısı oldukça arttı, kolluk kuvvetlerinden hava kalitesinin izlenmesine kadar bir çok sorunun çözümüne yardımcı oluyor. Dünyanın nüfusunun kentlerde yaşama oranı giderek arttığından - 2050'de bugün yüzde 25 daha fazla insan bir şehirde yaşıyor olacak - daha canlı, sürdürülebilir ve güvenli ortamlar yaratmak için bu tip sensörlerin kullanılması yaygınlaşacak.

Bununla birlikte, gerçek bir zeki şehir, kentin varlıklarını yönetmek için bilgi, veri, iletişim ve Internet'in (IoT) teknolojisini güvenli bir biçimde bütünleştiren bir kentsel gelişme vizyonudur. Bu varlıklara devlet dairelerinin bilgi sistemleri, okullar, kütüphaneler, ulaşım sistemleri, hastaneler, enerji santralleri, su tedarik şebekeleri, atık yönetimi, kolluk kuvvetleri ve acil yardım hizmetleri ve diğer topluluk hizmetleri de dahildir.

Sanal asistanlar ve arttırılmış gerçeklik (AR)

Geçen yıl sanal asistanların tüketiciler tarafından kabul gördü. Amazon Alexa, Google Home, Apple Siri ve Microsoft'un Cortanası, insanların günlük yaşamlarını yönetmelerine yardımcı olmak için hızlı bir şekilde ivme kazanmış durumda ve Facebook M gibi önümüzdeki teknolojiler sadece bu konuya odaklı olarak gelişecek görünüyor. Tüketicilerin evde edindikleri gibi teknolojik yardımların aynı seviyede olmasını bekledikleri bu aynı teknolojilerin iş ortamına girmeye başlaması kaçınılmaz görünüyor.

Benzer şekilde, genişletilmiş gerçeklik (AR), bugüne kadar askeri ve havacılık gibi belirli alanlarda büyük oranda var olan, ancak yine de iş alanındaki muazzam potansiyeli henüz gösteremeyen bir teknolojidir. Giyilebilir teknolojilerin sayısı ise giderek artan bir ivme sergilemektedir.

2018 hiç şüphesiz, öngörmediğimiz daha fazla trendin ortaya çıkacağı ve yukarıdaki trendlerin öngörüleninden daha fazla veya daha az etkisi olacaktır. Bildiğimiz, hızla değişen bir dünyada, siyasi, kültürel, ekonomik ve teknolojik açıdan birçok farklı perspektifimizin olduğu ve tüm bu organizasyonların bu trendlere cevap vermek için çeviklik göstermesi gerekecek.

Üye kuruluşlara geniş bir network sunmak ve yerli teknoloji eko sistemini geliştirmek için fırsatlar oluşturuyoruz.

Sizde aramıza katılarak bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.